ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Υφαντής Ηλίας ΠΕ 02, Διευθυντής
Σύρρου Πηνελόπη ΠΕ 02, Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Τερζοπούλου Βασιλική ΠΕ 04.05
Μαντά Καλλιόπη ΠΕ 03
Ντούμας Νικόλαος ΠΕ 08
Τσάτσος Γεώργιος ΠΕ 08
Ραζή Παναγιώτα ΠΕ 04.04
Τζιώτου Βαλσαμίνα ΠΕ 01
Νικολόπουλος Ερωτόκριτος ΠΕ 11
Γκοργκόλη Ελένη ΠΕ 86
Σμπόνια Μαρία ΠΕ 05
Κανατσούλη Διονυσία ΠΕ 06
Καραβασίλης Δημήτρης ΠΕ 11
Μπόκαρη Βασιλεία ΠΕ 79.01
Λουριδάς Γεώργιος Κινηματογράφος
Ράπτη Ευανθία Σύγχρονος Χορός
Παπαδοπούλου Στυλιανή Κλασσικός χορός
Κοκοτσέλου ΝίκηΘέατρο – Δραματικής Τέχνης