Το σχολείο μας

Το σχολείο μας λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2019-2020 (ΦΕΚ B 1746/2019) και στεγάζεται στις καινούργιες εγκαταστάσεις του 2ου Γενικού Λυκείου Μεσολογγίου στην Οδό Παπαδιαμαντοπούλου 100.